bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-22 08:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-22 08:28

 

Słupia dn.08.08.2013r


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)

o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXI/134/2005 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXXIX/194/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/134/2005 Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) z dnia 22 marca 2005r.,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części wyżej wymienionego projektu planu oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w projektu

w dniach 19.08.2013r. do 16.09.2013r.
w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) ( 28-350 Słupia 257 ) w godzinach urzędowania.
Materiały projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko podlegające ponownemu wyłożeniu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.slupia.pl
Przedmiotem ponownego wyłożenia są:
1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu - w całości;
2. Części rysunku projektu planu wydzielone granicami, które obejmują tereny dotychczas oznaczone następującymi symbolami:
1) Teren I 26MN wraz z przylegającą od północnego – wschodu drogą KDD;
2) Tereny I 10MN, I 11MN, I 12MN;
3) Fragment terenu I 23MN;
4) Fragment terenu R przylegający do terenu I 5MU;
5) Teren I 1W;
6) Fragment terenu R przylegający do terenu C3MU;
7) Fragmenty terenów E6RM, R i E3RM;
8) Fragment terenu R przylegający do terenu K5RM.
3. Część tekstowa Prognozy oddziaływania na środowisko - w całości.
4. Rysunek prognozy w zakresie zmian podlegających ponownemu wyłożeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie lub elektronicznie na adres Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie części podlegającej wyłożeniu zostanie przeprowadzona w dniu 30.08.2013r. w Świetlicy Wiejskiej w Słupi, początek o godz. 11.00
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska), (w zakresie ponownie wykładanym);
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym w zapewnieniu możliwości udziału spo¬łeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r. w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) lub na jego adres: Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska) Słupia 257, 28-350 Słupia.


Wójt Gminy
Krzysztof Nowak

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-08-19 15:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-08-19 15:39

 

                                                                                              Słupia dn.08.08.2013r

 OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)

 

o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXI/134/2005 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXXIX/194/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/134/2005 Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) z dnia 22 marca 2005r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części wyżej wymienionego projektu planu oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w projektu

 

w dniach 19.08.2013r. do 16.09.2013r.

w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) ( 28-350 Słupia 257 ) w godzinach urzędowania.

Materiały projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko podlegające ponownemu wyłożeniu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.slupia.pl

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

 1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu - w całości;
 2. Części rysunku projektu planu wydzielone granicami, które obejmują tereny dotychczas oznaczone następującymi symbolami:
 1. Teren I 26MN wraz z przylegającą od północnego – wschodu drogą KDD;
 2. Tereny I 10MN, I 11MN, I 12MN;
 3. Fragment terenu I 23MN;
 4. Fragment terenu R przylegający do terenu I 5MU;
 5. Teren I 1W;
 6. Fragment terenu R przylegający do terenu C3MU;
 7. Fragmenty terenów E6RM, R i E3RM;
 8. Fragment terenu R przylegający do terenu K5RM.
 1. Część tekstowa Prognozy oddziaływania na środowisko - w całości.
 2. Rysunek prognozy w zakresie zmian podlegających ponownemu wyłożeniu.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie lub elektronicznie na adres Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie części podlegającej wyłożeniu zostanie przeprowadzona w dniu 30.08.2013r. w Świetlicy Wiejskiej w Słupi, początek o godz. 11.00

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

 • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska), (w zakresie ponownie wykładanym);
 • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym w zapewnieniu możliwości udziału spo­łeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r. w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) lub na jego adres: Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska) Słupia 257, 28-350 Słupia.

 

 

Wójt Gminy
Krzysztof Nowak

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-08-08 14:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 27 lipca 2021r. 04:25:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.