I N F O R M A C J A
 
 
Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 12 października
  2018 roku o godzinie 900, w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2.
 
 
 
Proponowany porządek obrad XLII sesji Rady Gminy:
 
 
 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie  Gminy Słupia na 2018 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta na temat realizacji inwestycji gminnych w okresie kadencji 2014-2018.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji z pracy Rady i Komisji.
 10. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązanych do ich złożenia za rok 2017.
 11. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy w Słupi za 2017 rok i na koniec kadencji.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                         Gustawa Trawińska
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2018-10-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-10 15:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum