bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego w obrębie S Ł U P I A na okres do 2 lat, działki Nr. 302 o pow. 0.17 ha Nr. 304 o pow. 0.18 ha wraz z budynkiem skupu zwierząt

W Ó J T   G M I N Y

S Ł U P I A    J Ę D R Z E J O W S K A

2 8 - 3 5 0  S Ł U P I A

 

O G Ł A S Z A

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego  w  obrębie  S Ł U P I A   na okres  do 2 lat, działki  Nr. 302  o pow. 0.17 ha  Nr. 304  o pow. 0.18 ha  wraz z budynkiem skupu zwierząt

Powierzchnia  zabudowy  153 m2 .

Własność  Gminy  Słupia  na  podstawie  KW -  37412 .

Zgodnie  z Zarządzeniem  Wójta  Gminy Słupia Nr. 64/2014 z dnia 29.08.2014 r    ustalenie dzierżawcy nastąpi  w formie  rozstrzygnięcia  przetargu pisemnego nieograniczonego .

Ustala się cenę początkową czynszu na kwotę  300.00 zł dziennie .

Przetarg  odbędzie  się  w Urzędzie   Gminy  w Słupi w dniu 03 października 2014 roku (piątek ) o godz. 1000 , pokój  Nr  10 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  Wadium  w wysokości :

200,00 zł  nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu w Kasie Urzędu Gminy w Słupi lub na konto Urzędu Gminy  w Banku  Spółdzielczym w Sędziszowie oddział w Słupi Nr. konta 9885131011 2001 0000 0013 0001 do 30.09.2014 r do godz. 1500.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego uczestnikowi, który przetarg wygrał oraz zwraca się pozostałym uczestnikom przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni  od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Oferty należy składać w terminie  do  30 września  2014 r do  godz. 1500

w sekretariacie Urzędu Gminy  w  kopertach  zalakowanych  z napisem  „Przetarg na dzierżawę  działek Nr. 302 , Nr. 304 w Słupi  „  lub  pocztą  - decyduje data stempla pocztowego .

Oferta z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty Wadium  na dzierżawę  działek winna być składana w osobnej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej.

Oferta powinna zawierać : imię i nazwisko oferenta, dokładny adres, datę sporządzenia oferty , proponowaną cenę czynszu , numer działki , Oświadczenie  o zapoznaniu się  z warunkami  przetargu na dzierżawę .

W kopercie zewnętrznej zalakowanej z napisem

„Przetarg na dzierżawę  działek Nr. 302 , Nr. 304 w Słupi      

a na wewnętrznej kopercie imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oraz numer działek.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  dzierżawy  wpłacone Wadium nie podlega zwrotowi.

Organizatorowi  przetargu  przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  pisemnego  nieograniczonego  bez podania przyczyny.

Szczegółowe  informacje dotyczące przetargu  zostały zawarte w warunkach przetargu dostępnych  w Urzędzie  Gminy  w Słupi Jędrzejowskiej Referat Spraw Gospodarczych Gminy  pokój Nr. 7 są także udzielane  pod Nr. tel. 041 3816  024  , 041 3816 288  Piotr Kozieł w godzinach 8 00 - 1500 .                          

 

Wójt Gminy

Krzysztof Nowak 

Słupia  dn. 29.08.2014 r

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 151.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-09-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-09-19 14:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-09-22 09:06
Zawiadomienie o wyborze wyborze oferty najkorzystniejszej

dot.przetargu nieograniczonego Znak RGG.271.7.2014

w załaczeniu skan zawiadomienia

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze Plik pdf 110.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-08-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-08-28 09:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-08-28 09:32

W załaczeniu protokół wyboru ofert

Załączniki:

Protokół wyboru ofert Plik pdf 60.72 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2013-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]