bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Słupia: Dostawa oleju napędowego dla Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
Numer ogłoszenia: 409616 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska) , Słupia 257, 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3816024, 3816288, faks 0-41 3816005.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego dla Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: .Przedmiot zamówienia obejmuje: -sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej -CPV 09134100-8 - Olej napędowy -szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 50000 litrów, -miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiorników paliwa o pojemności 5000 l znajdujących się: na terenie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych. - jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego będzie nie mniejsza niż 4000 l i nie większa niż 4500 l .Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dokumenty wskazane powyżej mają charakter przykładowy i nie enumeratywny. dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym). odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

Załączniki:

SIWZ z załącznikami Plik pdf 2.23 MB
Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 304.65 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-12-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-12-15 12:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-12-15 12:51
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ..."

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości ..."

w zalączeniu skan zawiadomienia 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-12-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-12-01 14:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-12-01 14:45

W załaczeniu protokół wyboru ofert

Załączniki:

Protokół wyboru ofert Plik pdf 60.72 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2013-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]