bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-12 09:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-12 09:30

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 3.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 13:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 13:55

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 07:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 08:18

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 08:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 08:10

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 08:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 08:17

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 3.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 09:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 09:30

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 07:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 08:17

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 07:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 08:17

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 3.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 09:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 09:45

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 3.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 13:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 13:36

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 3.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-08 13:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-08 13:51

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 438.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-08-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-08-27 08:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-08-27 08:37

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 468.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-13 12:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-13 12:02
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 WOJEWODY ŚWIĘTORZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

ZARZĄDZENIE NR 52 WÓJTA GMINY SŁUPIA z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Słupia.

Dokumenty dotyczące zgłaszania szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie:
1. Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-29 12:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-29 12:49

W dniach 17 – 21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem

systemów alarmowania ludności, organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów

Sił Zbrojnych.

Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Ogłoszenia Alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut)

oraz


„Odwołania Alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).


 

Uruchomienie syren alarmowych proszę traktować
jako alarm ćwiczebny.


 

Wójt Gminy Słupia

/-/ Tomasz Koper


 


 


 


 


 


 


 

Podstawą prawną do włączenia syren alarmowych są zapisy § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).


Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-05-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-05-17 23:30

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 127.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-04-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-24 08:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-24 08:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-27 09:04

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 438.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-23 10:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-23 10:14
                                              Słupia, dnia. 29.10.2019
 
OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT
Wójta Gminy Słupia
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018
 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia­ływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2081 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-10-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-29 14:34
Słupia, dnia 28.05.2018r.


OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY SŁUPIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SłupiaNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 22 lutego 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/183/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/195/2018. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Słupia (dziennik podawczy) lub na adres: Urząd Gminy Słupia, 28-350 Słupia 257, w terminie do dnia 18.06.2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Słupia       
Krzysztof Nowak        
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2018-05-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-22 08:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 20 października 2021r. 19:10:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.