bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Projekt porządku obrad  XXII  sesji Rady Gminy
w dniu 28 września 2020 roku

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.  Uchwała Nr XXII/125/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok.
7. Uchwała Nr XXII/126/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034
8. Uchwała Nr XXII/127/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
9. Uchwała Nr XXII/128/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/114/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na
2020 r. 
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zakończenie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-24 13:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-23 14:41
O g ł o s z e n i e

Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Słupia zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia
25 września 2020 r. o godz. 19:00 (II termin godz. 19;15) 
w sprawie  funduszu sołeckiego na rok  2021.
 
Porządek zebrania: wiejskiego
 
1.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 2.Stwierdzenie ważności zebrania.
 3.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 4.Omówiewnie propozycji zgłoszonych do realizacji ( zmiany)  środków
    z  f. sołeckiego.
5.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
6.Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-18 09:16
O g ł o s z e n i e

Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Rawka zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia
24 września 2020 r. o godz. 19:30 (II termin godz. 19;45) 
w sprawie  funduszu sołeckiego na rok  2021.
 
Porządek zebrania: wiejskiego

 1.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 2.Stwierdzenie ważności zebrania.
 3.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 4.Omówiewnie propozycji zgłoszonych do realizacji ( zmiany)  środków
    z  f. sołeckiego.
5.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
6.Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-18 07:59
O g ł o s z e n i e

Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Obiechów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia
25 września 2020 r. o godz. 17:00 (II termin godz. 17;15) 
w sprawie  funduszu sołeckiego na rok  2021.
 
Porządek zebrania: wiejskiego
 
1.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 2.Stwierdzenie ważności zebrania.
 3.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 4.Omówiewnie propozycji zgłoszonych do realizacji ( zmiany)  środków
    z  f. sołeckiego.
5.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
6.Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-18 08:15
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 10:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 10:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 09:48
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 09:58
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 09:33
O g ł o s z e n i e

Sołtys wraz z Rada Sołecką wsi Jasieniec zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia
22 września 2020 r. o godz. 16;30 (II termin godz. 16;45) 
w sprawie  funduszu sołeckiego na rok  2021.
 
Porządek zebrania: wiejskiego
 1.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 2.Stwierdzenie ważności zebrania.
 3.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 4.Omówiewnie propozycji zgłoszonych do realizacji ( zmiany)  środków
     z  f. sołeckiego.
5.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
6.Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 12:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-22 07:49
O g ł o s z e n i e

Sołtys wraz z Rada Sołecką wsi Nowa Wieś zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia
23 września 2020 r. o godz. 17;00 (II termin godz. 17;15) 
w sprawie  funduszu sołeckiego na rok  2021.
 
Porządek zebrania: wiejskiego
 1.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 2.Stwierdzenie ważności zebrania.
 3.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 4.Omówiewnie propozycji zgłoszonych do realizacji ( zmiany)  środków
     z  f. sołeckiego.
5.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
6.Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 12:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-22 07:54
O g ł o s z e n i e

Sołtys wraz z Rada Sołecką wsi Wywła zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia
22 września 2020 r. o godz. 19;30 (II termin godz. 19;45) 
w sprawie  funduszu sołeckiego na rok  2021.
 
Porządek zebrania: wiejskiego
 1.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 2.Stwierdzenie ważności zebrania.
 3.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 4.Omówiewnie propozycji zgłoszonych do realizacji ( zmiany)  środków
     z  f. sołeckiego.
5.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
6.Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 09:09
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-22 07:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 08:18
O g ł o s z e n i e

Sołtys wraz z Rada Sołecką wsi  Sprowa zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia
22 września 2020 r. o godz. 17;30 (II termin godz. 17;45) 
w sprawie  funduszu sołeckiego na rok  2021, oraz zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 
Porządek zebrania: wiejskiego
 1.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 2.Stwierdzenie ważności zebrania.
 3.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 4.Omówiewnie propozycji zgłoszonych do realizacji ( zmiany)  środków
     z  f. sołeckiego.
5.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
6.Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 11:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-22 07:44
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-14 15:26
                                              Słupia, dnia. 29.10.2019
 
OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT
Wójta Gminy Słupia
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018
 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia­ływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2081 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-10-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-29 14:34
Słupia, dnia 28.05.2018r.


OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY SŁUPIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SłupiaNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 22 lutego 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/183/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/195/2018. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Słupia (dziennik podawczy) lub na adres: Urząd Gminy Słupia, 28-350 Słupia 257, w terminie do dnia 18.06.2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Słupia       
Krzysztof Nowak        
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2018-05-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-22 08:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 25 września 2020r. 00:15:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.