XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Nabór na stanowisko - Asystent rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Słupia 257, 28-350 Słupia
ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny
sposób zatrudnienia – 1/1 etat
 
 
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełnych praw publicznych,
1)  Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c)  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej  zawieszona ani ograniczona;
3)  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Wymagania dodatkowe:
- Uiejętność obsługi komputera
- Zdyscyplinowanie, samodzielność i odpowiedzialność
- Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Nabór na stanowisko - asystent rodziny Plik pdf 1.27 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2018-05-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-11 09:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-05-11 09:45