XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U.    z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2018-04-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-04-17 14:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-04-17 13:49