XML
Status prawny

Jednostka samorządu terytorialnego Gmina (wiejska) utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r. Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r.
 
      Statut Gminy – przyjęty Uchwałą Nr IX/56/2003 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupia Jędrzejowska.(publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 282 poz. 3212 z 2003 roku).
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2004-12-15
Publikujący -