XML
Informacja


Urząd Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) uprzejmie informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. Nr. 209 poz. 1243).
W związku z powyższym osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się w Urzędzie Gminy.
Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika.
W tym celu osoba upoważniona winna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.
 Zgłoszenie może być dokonywane w formie pisemnej( na adres: Urząd Gminy 28-350 Słupia 257), faksem ( 41 3816 024 wew. 20) co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2012-04-17
Publikujący -