bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 9 
Uchwała NR II/8/2018
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy  W Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Załączniki:

Uchwała Nr II/8/2018 Typ pliku: pdf 498.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2018-12-28 08:17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-28 08:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-28 08:20
Uchwała NR XXIV/121/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawiowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

w załączeniu skan 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2017-02-13 11:38
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-15 11:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-02-15 11:38
Uchwała Nr XXXV 204 2013

w sprawie zmiany Uchwały XXVII/151/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2013 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 204 2013 Typ pliku: pdf 550.25 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 12:01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 12:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 12:01
Uchwała Nr XXXV 203 2013

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Słupia Jędrzejowska.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 203 2013 Typ pliku: pdf 104.86 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 12:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 12:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 12:00
Uchwała Nr XXXV 202 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 202 2013 Typ pliku: pdf 3.16 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:58
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:59
Uchwała Nr XXXV 201 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Rady gminy w Słupi.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 201 2013 Typ pliku: pdf 1.23 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:57
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:58
Uchwała Nr XXXV 200 2013

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 200 2013 Typ pliku: pdf 1.22 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:56
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:57
Uchwała Nr XXXV 199 2013

w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 199 2013 Typ pliku: pdf 87.28 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:55
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:56
Uchwała Nr XXXV 198 2013

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 198 2013 Typ pliku: pdf 88.63 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:54
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:54
Uchwała Nr XXXV 197 2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 197 2013 Typ pliku: pdf 227.16 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:52
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:53
Uchwała Nr XXXV 196 2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 196 2013 Typ pliku: pdf 89.45 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:52
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:52
Uchwała Nr XXXIV 195 2013

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV 195 2013 Typ pliku: pdf 78.67 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:51
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:51
Uchwała Nr XXXIV 193 2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV 193 2013 Typ pliku: pdf 68.44 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:50
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:50
Uchwała Nr XXXIV/192/2013

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii elektrycznej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIV 192 2013 Typ pliku: pdf 224.53 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-24 11:49
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-24 11:49
Uchwała Nr XXXIII 191 2013

W sprawie zmiany uchwały „ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII 191 2013 Typ pliku: pdf 150.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-09-26 16:59
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:59
Uchwała Nr XXXIII 190 2013

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII 190 2013 Typ pliku: pdf 82.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-09-26 16:57
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:58
Uchwała Nr XXXIII 189 2013

W sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII 189 2013 Typ pliku: pdf 2.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-09-26 16:55
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:56
Uchwała Nr XXXIII 188 2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII 188 2013 Typ pliku: pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-09-26 16:50
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:53
Uchwała Nr XXXII 187 2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII 187 2013 Typ pliku: pdf 126.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-30 16:47
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:47
Uchwała Nr XXXII 186 2013

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII 186 2013 Typ pliku: pdf 181.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-30 16:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:46
Uchwała Nr XXXII 185 2013

W sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII 185 2013 Typ pliku: pdf 1.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-30 16:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:43
Uchwała Nr XXXII 184 2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII 184 2013 Typ pliku: pdf 2.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-30 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-10-08 16:37
Uchwała Nr XXX 183 2013

 

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:

Uchwała nr XXXI 183 2013 Typ pliku: pdf 110.43 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:40
Uchwała Nr XXX 182 2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Załączniki:

Uchwała nr XXXI 182 2013 Typ pliku: pdf 65.88 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:38
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:39
Uchwała Nr XXX 181 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXXI 181 2013 Typ pliku: pdf 2.79 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:36
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:37
Uchwała Nr XXX 180 2013

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Załączniki:

Uchwała nr XXXI 180 2013 Typ pliku: pdf 1.19 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:36
Uchwała Nr XXX 178 2013

w sprawie zmiany uchwały „ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Załączniki:

Uchwała nr XXX 178 2013 Typ pliku: pdf 108.11 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:31
Uchwała Nr XXX 177 2013

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2013”

Załączniki:

Uchwała nr XXX 177 2013 Typ pliku: pdf 271.87 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:30
Uchwała Nr XXX 176 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXX 176 2013 Typ pliku: pdf 2.89 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:28
Uchwała Nr XXX 175 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Załączniki:

Uchwała nr XXX 175 2013 Typ pliku: pdf 1,002.17 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-05-28 12:24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-28 12:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-07-18 12:25
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 21 września 2021r. 19:23:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.