bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 7 
Uchwała Nr XXXII/184/2021
Uchwała Nr XXXII/184/2021 z dnia 20 lipca w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2021 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII/184/2021 Typ pliku: pdf 3.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-22 09:43
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-22 09:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-22 09:47
Uchwała Nr XXXII/183/2021
Uchwała Nr XXXII/183/2021 z dnia 20 lipca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII/183/2021 Typ pliku: pdf 5.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-22 09:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-22 09:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-22 09:43
Uchwała Nr XXXI/182/2021
Uchwała Nr XXXI/182/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/182/2021 Typ pliku: pdf 1.26 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-13 09:12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-13 09:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-13 09:14
Uchwała Nr XXXI/181/2021
Uchwała Nr XXXI/181/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla obszaru położonego w miejscowości Sprowa

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/181/2021 Typ pliku: pdf 1.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-13 08:41
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:42
Uchwała Nr XXXI/180/2021
Uchwała Nr XXXI/180/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/180/2021 Typ pliku: pdf 876.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-13 08:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:32
Uchwała Nr XXXI/179/2021
Uchwała Nr XXXI/179/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położone w obrebie 0011-Sprowa

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/179/2021 Typ pliku: pdf 433.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-13 08:22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:29
Uchwała Nr XXXI/178/2021
Uchwała Nr XXXI/178/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/178/2021 Typ pliku: pdf 4.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-13 08:10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-13 08:13
Uchwała Nr XXXI/177/2021
Uchwała Nr XXXI/177/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/177/2021 Typ pliku: pdf 5.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-06 07:37
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:37
Uchwała Nr XXXI/176/2021
Uchwała Nr XXXI/176/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2020 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/176/2021 Typ pliku: pdf 351.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-06 07:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:30
Uchwała Nr XXXI/175/2021
Uchwała Nr XXXI/175/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/175/2021 Typ pliku: pdf 312.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-06 07:20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:23
Uchwała Nr XXXI/174/2021
Uchwała Nr XXXI/174/2021 z dnia 28 czerwca w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/174/2021 Typ pliku: pdf 271.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-07-06 07:15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-06 07:16
Uchwała XXX/173/2021
Uchwała XXX/173/2021 z dnia 21 maj w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla obszaru położonego w miejscowości Sprowa

Załączniki:

Uchwała XXX/173/2021 Typ pliku: pdf 1.55 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-10 09:55
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:55
Uchwała Nr XXX/172/2021
Uchwała Nr XXX/172/2021 z dnia 21 maja w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/172/2021 Typ pliku: pdf 1.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-10 09:50
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:50
Uchwała Nr XXX/171/2021
Uchwała Nr XXX/171/2021 z dnia 21 maja w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/171/2021 Typ pliku: pdf 736.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-10 09:12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:12
Uchwała Nr XXX/170/2021
Uchwała Nr XXX/170/2021 z dnia 21 maja w sprawie przyjęcia od Powiatu Jędrzejowskiego do realizacji zadania publicznego, w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 0200T w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+333

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/170/2021 Typ pliku: pdf 629.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-10 09:04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:05
Uchwała Nr XXX/169/2021
Uchwała Nr XXX/169/2021 z dnia 21 maja w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2021 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/169/2021 Typ pliku: pdf 3.76 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-10 08:58
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-10 08:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-10 09:00
Uchwała Nr XXX/168/2021
Uchwała Nr XXX/168/2021 z dnia 21 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/168/2021 Typ pliku: pdf 5.72 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-06-10 08:55
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-10 08:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-06-10 08:55
Uchwała nr XXIX/167/2021
Uchwała nr XXIX/167/2021 z dnia 16 kwietnia w sprawie rozpatrzenia listu otwartego-petycji ''Alarm! Stop zabójczym
GMO- Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE" oraz uzupełnienia petycji z dnia 16 stycznia 2021 roku.

Załączniki:

Uchwała nr XXIX/167/2021 Typ pliku: pdf 493.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-05-05 08:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-05-05 08:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-05-05 08:29
Uchwała nr XXIX/166/2021
Uchwała nr XXIX/166/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu " Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030" w tym trybu konsultacji, o ktorych mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Załączniki:

Uchwała nr XXIX/166/2021 Typ pliku: pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-05-05 08:16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-05-05 08:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-05-05 08:18
Uchwała nr XXIX/165/2021
Uchwała nr XXIX/165/2021 z dnia 16 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030.

Załączniki:

Uchwała nr XXIX/165/2021 Typ pliku: pdf 389.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-05-05 08:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-05-05 08:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-05-05 08:06
Uchwała Nr XXIX/164/2021
Uchwała Nr XXIX/164/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słupia.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/164/2021 Typ pliku: pdf 432.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-04-26 09:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-26 09:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-26 09:36
Uchwała Nr XXIX/163/2021
Uchwała Nr XXIX/163/2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia" Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia na lata 2021-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/163/2021 Typ pliku: pdf 3.85 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-04-26 09:03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-26 09:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-26 09:05
Uchwała Nr XXIX/162/2021
Uchwała Nr XXIX/162/2021 z dnia 16 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/162/2021 Typ pliku: pdf 5.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-04-26 08:52
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-26 08:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-26 08:55
Uchwała Nr XXIX/161/2021
Uchwała Nr XXIX/161/2021 z dnia 16 kwietnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/161/2021 Typ pliku: pdf 5.62 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-04-26 08:42
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-26 08:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-26 08:44
Uchwała nr XXVIII/160/2021
Uchwała nr XXVIII/160/2021 z dnia 25 lutego w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/160/2021 Typ pliku: pdf 499.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:49
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:51
Uchwała nr XXVIII/159/2021
Uchwała nr XXVIII/159/2021 z dnia 25 lutego w sprawie zmian w uchwale nr XVII/92/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla sób z zaburzeniami psychicznych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:46
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:46
Uchwała nr XXVIII/158/2021
Uchwała nr XXVIII/158/2021 z dnia 25 lutego w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/158/2021 Typ pliku: pdf 2.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:37
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:37
Uchwała nr XXVIII/157/2021
Uchwała nr XXVIII/157/2021 z dnia 25 lutego w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupia na rok 2021.

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/157/2021 Typ pliku: pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:26
Uchwała XXVIII/156/2021
Uchwała XXVIII/156/2021 z dnia 25 lutego w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady Gminy Słupia na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała XXVIII/156/2021 Typ pliku: pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:22
Uchwała nr XXVIII/155/2021
Uchwała nr XXVIII/155/2021 z dnia 25 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sędziszów.

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/155/2021 Typ pliku: pdf 312.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-17 12:37
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 21 września 2021r. 19:06:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.